Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
De twiskespeeltuin is gewoon open tijdens de vakantie !

 

Gedurende de schoolvakantie is de speeltuin gewoon open. Elke dag. Alleen bij heel slecht weer blijft de speeltuin dicht.

Omdat er weinig toezicht is en wij helaas hebben moeten konstateren dat sommige kinderen nogal wild omgaan met het speelgoed hebben we besloten om een en ander tijdelijk op te ruimen . Alleen als er een "sleutelouder"  is gaat de waterpomp aan en mogen de nieuwe fietsjes naar buiten. Ook hebben we de speelhuisjes helaas moeten opbergen want bij herhaling worden deze omgegooid, de ramen eruit gehaald enzovoort. Ook de nieuwe skelter en de electrische quad staat achter slot en grendel.

 

Wij doen een dringende oproep aan de ouders om de kinderen aan te spreken als zij met zand of modder gooien, elkaar treiteren of ruzie maken om speelgoed. De kinderen hebben het respect op te brengen voor de ouderen en U heeft zelfs het recht om bij herhaling van dit gedrag het kind of kinderen uit de speeltuin te verwijderen ! Dit zijn simpele huisregels welke staan vermeld op het bord links bij de ingang van de speeltuin.