Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Vrijwilligers collecteren voor de speeltuin en jantje beton

 

In de week van 4 - 9 maart is de landelijke collecte van Jantje Beton. Zoals u wellicht weet heeft Jantje Beton in 2012 de speeltuin een prachtig watertoestel geschonken. Wij onderhouden kontakt met Jantje Beton en er is ons gevraagd om in de wijk te collecteren. Het interessante is, dat de helft van de opbrengst voor ons is: we helpen elkaar. Er zijn in totaal 17 collectanten die de wijk in gaan dus als ze voor uw deur staan geef gul ! De opbrengst van de collecte komt volledig ten goede aan de kinderen: we willen hier o.m. stevige fietsjes voor kopen en speeltjes voor in het zand .

 

En deze collecte heeft bijna 500 euro opgebracht,met heeeel veel dank aan de collectanten !!

Met dit bedrag, tesamen met de gift van de rotaryclub willen wij het volgende aanschaffen voor de speeltuin:

- Een schminkset welke we kunnen gebruiken bij activiteiten

- een paar stevige  fietsjes

- nieuw speelgoed voor in de zandbak