Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Archief: we hebben echt niets meer . Uit " de echo" .

 

 

De kinderen van Kadoelen protesteren tegen de sluiting. (Foto: Johan Koopmans)

 

NOORD - Speeltuin Twiske Kadoelen ligt er stil en verlaten bij. Dat is ook niet zo verwonderlijk want sinds begin van dit jaar is de speeltuin gesloten. Er is geen geld meer voor begeleiding van activiteiten. De begeleiding werkt inmiddels op Diereneiland in de Molenwijk. Ook het gebouwtje van de speeltuinvereniging is dicht. Tot verdriet van de bewoners. 'We hebben helemaal niks meer', zegt Mirjam Kieft, die pal naast de speeltuin woont.

De meeste speeltoestellen zijn al verwijderd en verhuisd naar de Molenwijk. 'Waar moeten onze kinderen nu heen?', zegt Kelly van Gog, zelf moeder van kleine kinderen, vertwijfeld. 'De speeltuinvereniging bestaat al ruim veertig jaar. Kinderen tot 16 jaar kwamen hier graag om te spelen. Afhankelijk van de leeftijd met of zonder hun ouders. Nu hebben ze helemaal niks meer. Je kunt kleine kinderen toch niet alleen naar de Molenwijk laten gaan om te spelen. Er zijn hier drukke straten in de buurt. Dit is een veilige plek met een hek er om heen.'

Natuurlijk snappen de bewoners dat bezuinigingen ook in stadsdeel Noord onvermijdelijk zijn, maar dat bewoners niet bij alternatieven worden betrokken steekt wel. 'Namens het stadsdeel werden we uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst in het Molenhuis om een andere invulling te geven aan de speeltuin. Jammer alleen dat de brief vlak voor de avond zelf werd bezorgd. Gevolg was dat veel bewoners niet naar de avond konden komen. Daardoor was de opkomst heel laag. En dat terwijl ons beloofd was dat bewoners tijdig zou worden ingelicht. Maar niets van dat alles. We zouden worden ingelicht over de sluiting, over de alternatieve invulling. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen', zegt Erik Timmerman, ook woonachtig vlak bij de speeltuin.

In de uitnodiging stond dat er drie mogelijkheden waren voor een alternatieve invulling. Ofwel de speeltuin wordt gesloten, of de speeltuin wordt opengesteld en wordt openbaar of de bewoners nemen de speeltuin in eigen beheer. 'Inmiddels zijn nagenoeg alle toestellen weg. Ik heb begrepen dat ze er een pannaveld van willen maken. Daar hebben we er al genoeg van volgens mij. Trouwens, dat kost toch ook hartstikke veel geld. Ik vind dat echt onbehoorlijk bestuur. Bovendien, waar moeten de kleine kinderen dan spelen? Ze hebben hier nu nog één klimrekje. Dat is toch niks.'

Mirjam van 't Hof, project adviseur van stadsdeel Noord, geeft toe dat er in de communicatie het een en ander is misgegaan. 'Dat is waar. Nadat in de voorjaarsnota het besluit was genomen, werd ook afgesproken dat er gecommuniceerd zou worden naar de bewoners. In december wees beheerder SPIN erop dat dat nog niet gebeurd was. De bewoners hebben gelijk dat dat niet naar behoren is gebeurd.'

Ook met de brief van de bewonersbijeenkomst is het een en ander misgelopen, weet Van 't Hof. 'Daar is met de verspreiding wat fout gegaan, daardoor hebben bewoners de brief veel te laat ontvangen en was de opkomst niet groot. Voor de bijeenkomst op 27 maart zullen we de brief tijdig de deur uit doen.' Mirjam van 't Hof hoopt er met de bewoners uit te zullen komen. 'We willen graag horen wat bewoners met de speeltuin willen. Daar willen we ze graag bij betrekken. Of er dan nog geld beschikbaar komt van het Dagelijks Bestuur, kunnen we dan wellicht ook al vertellen.'