Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Archief: twiskespeeltuin gesloten ?

(Foto: Johan Koopmans)

Eind december kregen een aantal bewoners ( waaronder ik) via de speeltuinbeheerder te horen dat dit door het stadsdeel noord was besloten. Echter, niemand was geinformeerd en een aantal bewoners hadden snel nog wat medebewoners opgetrommeld om nog iets leuks te organiseren bij het afscheid van de beheerder.
Tijdens dit afscheid waren ook nog een aantal medewerkers van het SPIN ( SPeeltuinen In Noord ) en het stadsdeel aanwezig welke  een toelichting probeerden te geven over de gang van zaken. Zo werd ons verteld dat een aantal speeltoestellen worden weggehaald en overgeplaatst naar een nieuw in te richten natuureiland in de molenwijk alwaar “ onze” beheerder ook naar is overgeplaatst. Ook is er  gesproken over een aan te leggen pannaveld in de huidige speeltuin ,hetgeen de aanwezigen een belachelijk idee vonden: in een straal van 300m dan drie voetbalveldjes is overdreven en kinderen van 0 – 5 jaar zitten liever op een schommel,spelen met de waterpomp of in de zandbak.  Wij waren als bewoners erg boos, teleurgesteld en voelden ons bedrogen door het stadsdeel. Een aantal buurtbewoners zijn eens in de materie gedoken en gaandeweg tot de conclusie gekomen dat de hele gang van zaken niet geheel correct is te noemen.
 
Zo noem ik:

De beslissing om de speeltuin te sluiten was al vastgesteld in de voorjaarsnota 2011 en hierin staat o.m. “ dat de communicatie zorgvuldig dient te gebeuren” . Hier is het Stadsdeel in ernstige gebreke gebleven.

Op 7 februari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor de betrokkenen. Ook hier heeft het stadsdeel ernstig verzuimd: de uitnodigingsbrieven waren niet of nauwelijks verspreid en na veel bellen en mailen wist het stadsdeel 2 werkdagen tevoren (!) toch nog een zeer klein aantal bewoners te bereiken met een in haast gemaakte brief zonder kenmerk of datum.  

Wat mij persoonlijk frustreert, is dat in de voorjaarsnota wordt vermeld dat "in de wijk twiske kadoelen kansrijke kinderen wonen die in tuinen kunnen spelen en dat er relatief veel sociale controle is". Een ferme stelling welke neigt naar discriminatie tov bewoners in de molenwijk hetgeen ik zeer verwerpelijk vind en tot uiteenvallen van de cohesie tussen buurten tot gevolg kan hebben.

 

Hoe verder ?

We willen "onze" speeltuin niet zomaar laten afpakken. Zekers niet omdat de hele gang van zaken ronduit verwerpelijk is en wij van mening zijn dat een en ander goed opgelost zou zijn als het stadsdeel de buurt fatsoenlijk zou hebben behandeld. Je zou je zelfs kunnen afvragen of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het SPIN schuilt zich achter het feit dat zij eigenaar zijn van de speeltoestellen en moeten  bezuinigen, het stadsdeel zegt  sorry en er is geen budget voor speeltoestellen maar stelt wel dat er 3 keuzes zijn tav de speeltuin, nl sluiten, openbare speeltuin of beheer door de buurt. Wat moet er dan openblijven of beheerd worden: een leeggeroofde kale vlakte ?  De een wijst naar de ander en zegt slechts " het te betreuren" Snapt u het nog ? Laat uw stem horen en plaats een reactie. Dan kunnen we met een onderbouwd plan op een gedegen manier gaan overleggen. Dwz: jullie hebben verzaakt en er zooitje van gemaakt en zijn ons wel iets verschuldigd.

Op 27 maart is een buurtbijeenkomst in de twiskeschool. Houdt uw brievenbus in de gaten, zo rond half maart krijgt u een bewonersbrief waarin een uitnodiging staat voor deze avond. Als u de petitie-handtekening-ophaal-medewerker-of-ster gemist mocht hebben, dan kunt u de petititie hier insturen of, als u wilt, een reactie plaatsen.