Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Archief: twiskespeeltuin blij met subsidie stadsdeel ( uit " de echo" )

 

 

 

 

Buurtbewoners zijn druk aan het werk in de speeltuin om deze op te knappen. (Foto: Johan W. Koopmans)

 

 

Sandra v.d. Meulen NOORD Een mooi voorbeeld van saamhorigheid in de buurt. Dankzij de inzet van buurtbewoners is speeltuin Twiske per 1 mei weer open en opgeknapt. Zij hebben zich hier hard voor gemaakt. 'We doen dit voor alle kinderen in de buurt.

Voor de ontwikkeling van een kind is veilig buiten spelen heel belangrijk. En de speeltuin is een sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud', aldus Mirjam Kieft, buurtbewoonster en initiatiefneemster.

Groot was de schok in de buurt toen de speeltuin per 1 januari ineens op slot ging. Door de protesten uit de buurt is het gelukt om deze per 1 mei weer open te krijgen. 'Er was heel lang geen onderhoud meer gepleegd. Met een ploeg uit de buurt zijn we ieder vrij uurtje aan het werk gegaan om de speeltuin op orde te krijgen. Zestig zakken met onkruid leverde dat op, de speeltoestellen zijn gerenoveerd en hebben een nieuw likje verf gekregen, evenals het meubilair. Met een groepje moeders hebben we sleutelbeheer. De speeltuin is van 12.00 tot 18.00 uur open en bij mooi gaan we eerder open en later dicht.'

Klimtoestel

Het Stadsdeel Noord heeft 5000 euro subsidie toegezegd aan de speeltuin. 'Daar zijn we heel blij mee. De speeltuin is bij de sluiting namelijk leeggehaald. Van SPIN hebben we een aantal toestellen gekregen. We willen voor de subsidie nieuwe toestellen kopen van hout. We hebben met de kinderen overlegd welke toestellen ze graag terug zien. Dat zijn de vogelnestschommel en een houten klimtoestel. Daarnaast hebben we nog een financiële aanvraag bij Jantje Beton en de Rabobank gedaan.'

Mirjam en groep moeders gaan ook een speciale collecte lopen van www.steun.nl voor de speeltuin. 'Wie een bedrag geeft, krijgt ook wat terug, namelijk leuke kortingsbonnen. De bedoeling is dat je een vakje, een varken, open krast waar een bedrag achter zit, van 0,50 tot 2,50 euro. Je mag zelf weten hoeveel vakjes je open krast. Van de opbrengst van de collecte willen we een zandbak met deksel aanleggen en activiteiten in de speeltuin organiseren, zoals een spelletjesmiddag. We willen iedere maand iets organiseren in de speeltuin voor de buurt. Ideeën kunnen bewoners in de ideeënbus kwijt.'

Vrijwilligers

Voor het onderhouden van de speeltuin is Mirjam op zoek naar vrijwilligers, die bijvoorbeeld eens in de twee weken het onkruid willen weghalen. 'Het kost je misschien een uurtje tijd, eens in de twee weken. Aanmelden hiervoor kan op www.twiskespeeltuinopen.nl

Op woensdag 11 juli wordt de speeltuin feestelijk geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 'Het wordt echt een groot feest voor de buurt met een dj en een springkussen. Ook de brandweer en de politie komen langs met een brandweerauto en politiebus, waar de kinderen een kijkje in mogen nemen. Ondernemers uit de buurt sponsoren in goederen. Kortom, iedereen is blij dat de speeltuin weer open is!', aldus Mirjam Kieft.

Bron: weekblad De Echo