Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Archief: petitities aanbieden tbij het stadsdeel

Met maar liefts 754 handtekeningen gingen we op weg naar de raadsvergadering. In het " vragenkwartiertje" kon Mirjam een toelichting geven over het initiatief welke wij als buurtbewoners hebben genomen om de speeltuin te behouden voor de buurt.Aansluitend werden de handtekeningenlijsten, plan van aanpak en de tekeningen welke de kinderen hadden gemaakt zoals zij de speeltuin zien aangeboden aan het dagelijks bestuur. Aansluitend werden er door een aantal raadsleden nog een aantal vragen gesteld over het sleutelbeheer, de openingstijden, voor wie de speeltuin bedoeld is en meer.

Op de vraag van de wethouder wanneer wij eea gerealiseerd wilden zien was het antwoord simpel: 1 mei . Dan begint nl de mei vakantie en we zouden het zeer bedroeven dat de kinderen dan niet in hun vertrouwde omgeving kunnen spelen.De wethouder was in onze ogen coulant en gaf de indruk om bij het vervolg gesprek van 20 april spijkers met koppen te willen slaan. Kortom, we hebben een belangrijke stap gemaakt !

Uw steun blijft nodig ! Heeft u ideeen, speelgoed of wilt u ons sponsoren, mail ons !

 

Hieronder de inleiding zoals voorgelezen door Mirjam:

 

Amsterdam, 12 april 2012

Geachte voorzitter, portefeuillehouders en commissie leden,

Ik, Mirjam Kieft, sta hier als initiatiefneemster voor u met een verzoek, niet alleen een verzoek namens mij maar ook namens de kinderen, ouders, grootouders en bewoners in de wijk Twiske-Kadoelen.

Tot onze grote schrik en teleurstelling werden wij eind 2011 plotseling geconfronteerd met de sluiting van de Twiske speeltuin. Dit hield in dat de speeltuinbegeleider, speeltoestellen en container met speelgoed vetrokken uit onze zo geliefde speeltuin. De sluiting was het gevolg van een genomen besluit tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2011. De speeltuin heeft in onze wijk een zeer belangrijke functie op het gebied van sociale cohesie, saamhorigheid, kennis ontwikkeling, vrije tijdbesteding maar natuurlijk ook voor de kinderen gewoon het dollen en plezier maken met elkaar. De sluiting heeft dan ook een hele grote impact op kinderen, ouders, grootouders, bewoners, basisschool Twiske en TSO in de wijk Twiske-Kadoelen.

De informatievoorziening vanuit het stadsdeel naar de bewoners toe kwam heel laat op gang en daardoor waren alle belanghebbenden lange tijd in onzekerheid met onbegrip tot gevolg. Vanuit het burgerinitiatief “Twiske Speeltuin Open” werd er een petitie uitgevaardigd dat binnen 8 dagen tijd werd ondertekend door meer dan 500 belanghebbenden. Inmiddels zijn er grote positieve stappen gemaakt, meerdere bewoners zijn bereid om mee te doen met sleutelbeheer, opruimen en schoonmaken van de speeltuin. Er is een goede samenwerking met de basisschool waarbij de mogelijkheid bestaat om de vreedzame school door te trekken naar de vreedzame wijk. We hebben een container geschonken gekregen waarin speelgoed opgeslagen kan worden en in samenwerking met de basisschool gaan we starten met speelgoedinzameling. De directeur van Stichting SPIN heeft toegezegd om ons te adviseren en als klankbord altijd beschikbaar is, de politie heeft toegezegd om met een aantal verschillende voertuigen aanwezig te zijn bij de heropening, we zijn in gesprek met Jantje Beton voor een kleine bijdrage, we hebben contact gelegd met de NUSO voor het opstellen van Speeltuin regels en zijn met diverse andere interessante partijen in gesprek voor een bijdrage in welke passende vorm dan ook.

Namens alle kinderen, ouders, grootouders en bewoners in de wijk Twiske-Kadoelen wil ik u verzoeken om zo snel mogelijk, in samenwerking tussen stadsdeel en bewoners, de speeltuin weer open te stellen.Tevens verzoek ik u om ons te ondersteunen bij het werven van sponsors en een financiële bijdrage om weer kindvriendelijke en zintuig prikkelende speelgoedtoestellen te werven.

Ik overhandig u bij deze meer dan 700 ondertekende petities en een Plan van Aanpak “Speeltuin Twiske Open”.