Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Archief: Rechten van het kind

Wist u dat kinderen ook rechten hebben ?

Dit is internationaal vastgesteld en onder de vleugels van Unicef. Het kinderrechtenverdrag is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989, en is in Nederland van toepassing sinds 1995.

Zo moeten kinderen bijvoorbeeld beschermd worden tegen discriminatie,dient er te worden voldaan aan een levens standaard, heeft een kind recht op vrije tijd,ontspanning en culturele activiteiten en meer zaken . Omdat het stadsdeel samen met het SPIN bijvoorbeeld stelt dat "onze" wijk kansrijk is en de molenwijk dus kansarm zou je je kunnen afvragen of er sprake is van discriminatie. De ontspanning en sociale ontwikkeling van kinderen is ook weggenomen door de sluiting van de speeltuin. Kortom, ik zie een aantal raakvlakken waar er sprake is van schending van het verdrag.

Leest u het verdrag eens na en let eens op :

Artikel 2 - Bescherming tegen discriminatie
Artikel 3 - Belangen van het kind
Artikel 6 - Overleven en ontwikkeling
Artikel 27 - Levensstandaard
Artikel 31 - Vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten

U vindt het volledige verslag door hier te klikken