Welkom in de Twiskespeeltuin
Zelfbeheer is zo gek nog niet !
Twiskespeeltuin: de eerste speeltuin in noord met zelfbeheer

 

De twiskespeeltuin is de eerste speeltuin in Noord welke vrijwel volledig  wordt beheerd door een aantal enthousiaste buurtbewoners en met hulp van het stadsdeel noord.
Door bezuinigingen bleek het niet meer mogelijk om de speeltuin in de oude vorm te behouden met o.m. een beheerder. Er is indertijd gekozen om de beheerder te verplaatsen naar een speeltuin in een andere wijk inclusief een aantal speeltoestellen. Dit zou sluiting van de twiskespeeltuin tot gevolg hebben en heeft geleid tot fel verzet in de buurt, temeer omdat dit door het stadsdeel zeer gebrekkig was gecommuniceerd . Gevolg was dat de buurtbewoners de handen ineengeslagen hadden,de mouwen opgestroopt en een z.g. burgerinitiatief hadden opgestart . Hierbij zijn o.m. handtekeningen voor behoud van de speeltuin ingezameld, een businessplan ( plan van aanpak) werd gemaakt en ingediend bij het stadsdeel.
Gelukkig zag de wethouder in dat de twiskespeeltuin een belangrijke plek inneemt in de wijk twiske-kadoelen ; het was immers een zintuigprikkelende speeltuin welke zorg draagde voor ontwikkeling van de buurtkinderen en sociale cohesie in de buurt. Er werd een subsidie toegekend voor aanschaf van 2 nieuwe speeltoestellen en er werd z.g. sleutelbeheer opgestart. De buurtbewoners hebben hard gewerkt om de doorstart te realiseren door o.m. te zoeken naar  sponsors,het lopen van een collecte voor aanschaf van speelmateriaal en een openingsfeest . Door kontakt te zoeken met diverse instanties zoals bijvoorbeeld Jantje Beton hebben we hebben we een werkelijk prachtig waterspeeltoestel geschonken weten te krijgen voor de kinderen.
De speeltuin is behouden gebleven, een aantal buurtbewoners openen en sluiten volgens een rooster de speeltuin en zorgen voor (klein) onderhoud,het is er gezellig en veilig spelen en tijdens de zomermaanden werd de speeltuin druk bezocht en hebben weten te realiseren dat we het hele jaar open zijn. Meer informatie over dit unieke project kunt u vinden in de rubriek archief  .

 

" wij zijn op zoek naar een toezichthouder om dit soort kleine ongemakken te voorkomen "